Thứ sáu, 21/01/2011 - 11:24

Đồng Nai chú trọng phát triển mây tre đan

Theo Trung tâm khuyến công tỉnh Đồng Nai thì tỉnh đang huy động mọi nguồn vốn để hỗ trợ khoảng 90 tỷ đồng từ nay đến năm 2010 cho gần 200 cơ sở sản xuất mây tre đan trên địa bàn

Nỗ lực trên nhằm tăng tốc phát triển, phấn đấu đạt mục tiêu thu 300 tỷ đồng/năm, tăng 50% doanh thu so với hiện tại. Được biết, nguồn vốn trên chủ yếu tập trung vào đào tạo nghề cho nông dân ở các làng nghề truyền thống, mở rộng mặt bằng sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng... để nâng cao khả năng cạnh tranh, đồng thời sâm chiếm các thị trường mới.

Hướng đến phát triển ổn định và bền vững nghề mây tre đan, trung tâm khuyến công Đồng Nai cũng đã kiến nghị Nhà nước sớm ban hành các chính sách ưu đãi đầu tư, tạo điều kiện cho các cơ sở mây tre đan tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng của Nhà nước, tín dụng thương mại, các nguồn hỗ trợ từ ngân sách, thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, mặt bằng sản xuất, đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật làng nghề, điểm công nghiệp, các chính sách hỗ trợ khác nhằm giảm chi phí sản xuất...
Top
Tìm kiếm
Khoảng giá
  -  
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến